Hållbarhet

På Fighter Centre vill vi ta vårt ansvar för en långsiktigt hållbar verksamhet och försöker på flera sätt minimera vår miljöpåverkan. Vi har dessutom ett stort socialt engagemang och försöker vara en positiv kraft i samhället.

Minimera negativ miljöpåverkan

Vi har i flera etapper bytt ut alla gamla armaturer på centret mot nyare och mer energisnåla alternativ. All armatur i loungen är moderna och energisnåla.

Vi har rörelsevakter i alla våra publika områden såsom gym, hallar, omklädningsrum, duschar och toaletter.

För att underlätta för medlemmar att sortera sin pant har vi placerat ut sopstationer runt om på centret.

På toaletterna har vi installerat handtorkar för att minimera slöseri av papper.

All utrustning som mittsar och magplattor som går att rädda lämnar vi in på lagning för att undvika slit och släng.

Sommaren 2020 införde vi digitala avtal och autogiromedgivande för att minimera pappershantering och miljöpåverkan. Mer om digitala avtal och autogiro kan man läsa om här.

Socialt engagemang

Socialt engagemang är en naturlig del av vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund som står för alla människors lika värde där vi har respekt för våra olikheter. Alla ska kunna verka och träna tillsammans. Detta bygger en kultur på centret som gör att människor känner sig såväl trygga som välkomna. Många medlemmar ser på centret som sitt andra hem.

Utöver vårt värdegrundsarbete och engagemang i individen som syftar till att få alla att känna att de har en självklar plats hos oss och i samhället, engagerar vi oss i social välgörenhet.

Vi har i flera etapper sponsrat en skola i Kambodja med såväl köksutrustning som pengar till kökspersonal och matinköp.

Under 2015-2018 bedrev vi även gratis flyktingträning för barn och ungdomar. Detta projekt är nu avslutat, men vi ser många positiva resultat i efterdyningarna. Vi fick många nya medlemmar som integrerade sig i samhället och idag både tränar, verkar och arbetar på centret. Det är den typen av positivt arbete på individ- och gruppnivå vi vill nå ut med till alla.

Ett stort antal klubbkläder (T-shirts och hoodies) blev över när föreningarna gick samman 2019 under Fighter Centre IF. Dessa skänkte vi till Stadsmissionen till utdelning för de hemlösa och utsatta i samhället.