Försäkring

Vi har tecknat Folksams besöks- och deltagarolycksfallsförsäkring vilket innebär att alla medlemmar är försäkrade under sina besök på Fighter Centre.

Vid eventuell skada – Anmäl till Folksam på 0771-950950, hänvisa till försäkringen (K 66207) och ange att du tränar på Fighter Centre.