Medlemsvillkor

 1. Medlemskap

Medlemsavtal tecknas digitalt. För att teckna medlemsavtal måste du vara 18 år. Barn under 18 år behöver målsmans samtycke för att bli medlem. Avtalet måste vara komplett ifyllt, signerat med Bank ID och den som står som betalare måste vara myndig.

 1. Integritet

För att administrera din träning och bedriva vår verksamhet så måste vi behandla dina personuppgifter. Vi är fast beslutna att alltid skydda din integritet och kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

 1. Betalning

Träningsavgift går endast att betala med autogiro. Undantag kan göras för utländska medborgare som ej har svenskt konto.

Träningen är förlagd till en vårtermin och en hösttermin med uppehåll för vinter och sommar. Terminsavgifterna är utslagna på hela året, dvs ett mindre belopp dras varje månad hela året (12 dragningar).

Fighter Centre förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

 1. Avtalstid och uppsägning

Nya medlemsavtal har en bindningstid på sex (6) månader och löper därefter tillsvidare med två (2) månaders uppsägningstid.

Avtalet kan bara sägas upp av den som betalar avgiften. Uppsägning sker skriftligen via mail till autogiro@fightercentre.com. Ange vilken tjänst det avser, ditt namn, personnummer samt (om du betalar åt någon annan) den tränandes namn och personnummer.

För uppsägningar som inkommer senast den 24:e dagen i månaden räknar vi med innevarande månadens debitering i uppsägningstiden. För uppsägningar som tas emot efter den 24:e dagen i månaden tillämpar vi uppsägningstiden från och med debiteringen nästkommande månad.

 1. Frysning av medlemskap

Om du på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja ditt medlemskap kan du frysa det kostnadsfritt mot intyg. Frysning görs i minst en (1) månad och max 12 månader och kan göras en gång per år. Frysning kan ske vid t.ex. skada eller sjukdom (läkarintyg/utlåtelse av sjukgymnast), graviditet (inget intyg krävs), resa (kopia av biljett) eller jobb på annan ort (intyg från företag). Man ansöker om frysning via e-post på autogiro@fightercentre.com.

Det går inte att frysa skåpshyra.

 1. Träningsavgift

Avgiften skiljer sig mellan de olika sporterna. Aktuella priser finns på vår hemsida. Priset är skyddat från prisändring under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prisändring aviseras på vår hemsida senast 45 dagar innan prisändring sker. Vid eventuella tillägg och avslut av abonnemang samt vid byte till vuxengrupp justeras priser automatiskt.

 1. Träning på Fighter Centre

För att träna i de ordinarie grupperna är det en åldersgräns på 15 år. För Barn & Ungdomsträning i Brasiliansk Jiujitsu gäller 10-14 år, thaiboxning 10-14 år och för taekwondo gäller 7-11 år.

Som medlem har du rätt att delta i den träningsgrupp du är placerad i på de tider som är angivna för den gruppen. Det är inte tillåtet att hoppa mellan olika grupper. Byte av grupp på samma nivå kan ske i mån av plats. Byte till en mer avancerad grupp beslutas av instruktören.

Om din sport kräver särskild utrustning ansvarar du själv för att skaffa den utrustning som behövs. Instruktörerna i respektive sport informerar när inköp av utrustning bör göras.

 1. Hälsotillstånd, risk och olycksfall

All träning sker på egen risk, det gäller även för minderåriga som föräldrar anmält för träning.

Medlem eller besökare ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter hos oss.

Som medlem är du försäkrad via Folksam. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar under träning eller prova-på verksamhet på Fighter Centre. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. Vid eventuell skada – Anmäl till Folksam på 0771-950950, hänvisa till försäkringen (K 66207) och ange att du tränar på Fighter Centre.

 1. Ansvar för ägodelar

Du ansvarar själv för dina värdesaker.

Vi tillhandahåller en begränsad mängd skåp för uthyrning. Kontaka info@fightercentre.com för att bli uppsatt på kölistan så hör vi av oss när vi har ett skåp tillgängligt.

Fighter Centre ansvarar inte för förlorade ägodelar på grund av stöld (detta gäller även för ägodelar förvarade i låst skåp).

 1. Doping

Fighter Centre har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker.

 1. Justering av villkor

Dessa villkor kan komma att justeras och uppdateras vid behov, tex för att överensstämma med aktuell lagstiftning, vid tillkomst av nya tjänster etc.

Dessa villkor uppdaterades senast 2024-04-06.