Mission & vision

Mission
Vi skall leverera bästa möjliga kampsportsträning där kvalitet, innovation, utveckling och säkerhet står i fokus. Vi bidrar till en god folkhälsa där träningen får människor att må bättre både psykiskt och fysiskt. Så många som möjligt skall få en chans att bli duktiga utövare och såväl motionärer som elitsatsande ges möjlighet att träna och utvecklas. Vi skall skapa förutsättningar för personlig utveckling genom vår idé att alla skall kunna bli allt man kan och vill bli, både i och utanför idrotten.

För många är Fighter Centre ett andra hem. Vår gemenskap och kultur på centret är stark och ger många människor en plats där de känner att de accepteras som de är och där alla är välkomna så länge man visar varandra ömsesidig respekt. Vi är en inkluderande, integrerande, respektfull miljö som erkänner allas lika värde, oavsett kön, sexualitet, ursprung, trosuppfattning etc. Genom att våra medlemmar verkar och interagerar i en positiv kultur har vi en god inverkan på samhället vi lever i.

Vision
Vi för vår mission in i framtiden genom ett starkt och kompetent ledarskap som drivs av professionalism, effektivitet och kvalitetsfokus i kombination med långsiktighet. Genom att balansera affärsmässighet med en stark och positiv värdegrund skapar vi förutsättningar för en livskraftig, personoberoende och självfinansierad verksamhet.