Gymregler

Man skall ta hänsyn till andra tränande gällande såväl åtkomst till utrustning som utrymme.

Man skall alltid använda rena träningskläder utan vassa detaljer.

Man får ej träna i bar överkropp.
Av såväl säkerhets- som hygienskäl så skall man alltid ha skor på sig i gymmet. Ytterskor får ej användas.

Man skall alltid dra sin tag, varje gång man tränar.
Man får aldrig släppa in någon utan tag.

Man skall hålla rent efter sig och ställa tillbaka all utrustning på rätt plats.

Vid intensiv träning är det lämpligt att ha med sig en handuk att torka av urustning med efter genomförd övning.

Vikter, stänger och annan urustning får ej släppas i golvet.

Genom att träna i gymmet godkänner man kameraövervakning.

Man får ej agera PT och/eller ta betalt av annan tränande utan särskild överenskommelse med Fighter Centre.

Att dröja sig kvar efter stängning innebär att man blir inlåst och att larmet går samt medför en avgift på 2000 kr.

Man är ansvarig för eventuella skador man åsamkar lokal och/eller utrustning.

All träning sker på egen risk. Fighter Centre friskrivs från allt ansvar.

Förtäring av alkohol, måltider eller glass etc får ej förekomma i lokalerna.

Man åtager sig att inte använda någon form av doping och/eller droger.

Brott mot reglerna kan leda till omedelbar avstängning och uppsägning av avtal.

Tränande måste vara 15 år alternativt träna i sällskap av målsman.