Handtorkar installerade på Fighter Centre

I det fortsatta arbetet med att minimera vår miljöpåverkan installerar vi nu åtta handtorkar.

Detta innebär att alla papperskorgar kommer att försvinna från toaletterna och att mängden avfall och pappersåtgång minimeras vilket ger en stor miljöbesparing över tid.

Handtorkarna är sensorstyrda och kombinerar låg energiförbrukning med hög effektivitet. Kort torktid är viktig för god hygien och här ligger den på 8-14 sekunder. Handtorkarna har en antibakteriell beläggning samt HEPA-filter som fångar upp 99% av luftburna bakterier och mikroorganismer.