Inspirerande barn- och ungdomsträning på Fighter Centre

Positiva upplevelser av motion och idrott i ung ålder ökar benägenheten att fortsätta vara fysiskt aktiv även senare i livet. Fysisk aktivitet för barn och ungdomar är så viktigt att regeringen har skrivit in strävan till daglig fysisk aktivitet i läroplanerna. Långsiktigt handlar det om att skapa goda vanor för morgondagens vuxna.

Barn- och Ungdomsträningen ger en möjlighet för barn att träffa nya vänner. Idrotten har alltid varit en stark faktor för unga människors välbefinnande och en chans att hitta sammanhang och en mening i sin vardag. Oavsett vilken idrott man väljer på Fighter Centre får barn och ungdomar träna styrka, koordination, motorik, rörlighet och inte minst sagt mental styrka och uthållighet.

Svenska rekommendationer är att man ska vara fysiskt aktiv i minst 30 minuter om dagen. Nordiska rekommendationer säger att man ska vara aktiv minst 60 minuter om dagen, och att aktiviteten bör inkludera både måttlig och hård aktivitet med möjlighet till att träna kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet och koordination. Regelbunden fysisk aktivitet, motion och idrottande ökar välbefinnande och ger ett stärkt självförtroende. Träning hjälper oss med bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga och muskelstyrka samt bidrar till minskad risk för belastningsskador.

Forskning visar att självkänsla och självtillit är viktiga faktorer för hälsa och välbefinnande under barn- och ungdomsåren. Träning tillsammans ger oss möjligheter till att bygga nya sociala nätverk och blir på så vis mer än bara fysisk aktivitet. Det blir en gemenskap och chans till sammanhang. Studier visar också att beteendeproblem, så som koncentrations- och inlärningssvårigheter, kan förbättras helt eller delvis med regelbunden fysisk motion och aktivitet. Mer information kring betydelsen av fysisk aktivitet för barn och ungdomar går att läsa på Riksidrottsförbundets hemsida och deras många publicerade studier på ämnet. Vi har tidigare också publicerat en serie med artiklar om träning och kampsportens fördelar för individens utveckling, fysisk och psykiskt och socialt.

Mer information kring våra idrotter för Barn och Ungdomar hittar Du här, och intresseanmälan går att göra här.

Publicerad: