Kampsportens fördelar: Del II – Fysisk & psykisk hälsa

Kampsporten kan förbättra såväl vår fysiska som psykiska hälsa.

Kampsport är en allsidig idrott där man tränar styrka, kondition, kroppskontroll, koordination och flexibilitet. Träningen är inte bara bra för vår fysiska hälsa, den påverkar också vår psykiska hälsa och välmående positivt.

Ett bra sätt att komma i form
Att träna kampsport innebär att man använder hela sin kropp på många nya sätt. De flesta känner igen sig när en nybörjare säger ”jag visste inte ens att jag hade en muskel där”. Få saker kan jämföra sig med kampsporten när det kommer till full body workout. Man blir stark, snabb och explosiv. Man får också bättre kroppskontroll, koordination och balans, färdigheter som är viktiga för att hålla sig frisk och hel livet ut.

Tillgänglighet och träning för alla året om
Det viktiga för att hålla igång med fysisk träning oavsett ålder är inte att man gör så mycket man kan en enskild dag, utan kontinuitet över tid. Och där spelar tillgänglighet en stor roll. Oavsett om man är motionär eller elitidrottare, passar kampsporten alla. Det finns utövare som börjar träna redan som barn och andra som börjar i pensionsåldern. Det finns utrymme för såväl dem som vill elitsatsa som för dem som vill träna som motionärer, och allt där i mellan. Majoriteten av alla utövare är motionärer som kommer och tränar tillsammans för att det är roligt.  Man kan träna året om och nästan var som helst. Det enda som behövs är lite plats. En träningskamrat är en fördel men det finns många sätt att träna kampsport även utan träningspartner. Utrustningen är förhållandevis billig och väger inte så mycket. Många moment kan man dessutom köra utan. Kampsporten är allsidig och går att få in i nästan vilken situation som helst.

Fokus, koncentration och kreativitet
Bra kondition ger bättre selektiv uppmärksamhet som gör att man blir bättre på att rikta in sig och behålla fokus på uppgiften. Träning ökar antalet kopplingar i hjärnan och man blir därför bättre på att filtrera bort oviktiga saker. Träning gör oss också mer kreativa. Studier visar att man ökar sin så kallade ”brainstorming”-kreativitet (att kunna tänka brett och associativt) med hela 60 % efter ett träningspass. Allt som krävs är regelbunden pulshöjande träning på 20-30 minuter för att det ska ge effekt. Kampsporten är ett bra sätt att få in både styrke- och konditionsträning eftersom kampsport som idrott är högintensiv träning som kräver att man använder hela kroppen.

Stress och ångest påverkar oss fysiskt
Stress är idag den vanligaste anledningen till sjukskrivningar. Stress kan leda till sömnsvårigheter, försämrat minne och ångest som påverkar både vår psykiska och fysiska hälsa negativt. Man kan ha det till synes ”perfekta” livet men ändå må dåligt både i kroppen och i det inre om man får svårt att hantera stressen i vardagen. Studier visar också att stress föder mer stress. En person med långvarig stress har en mindre hippocampus, den delen av hjärnan som hjälper till med att bromsa vårt naturliga stressystem och stresshormonet kortisol i kroppen. Kampsport som idrott är högintensiv träning som man ofta gör tillsammans i grupp. Studier visar att HIIT-träning och träning i grupp ökar vår lyckokänsla och vårt psykiska välmående. Under träning ökar stresshormonet kortisol, för att sedan sjunka efter träningen. Med regelbunden träning ökar mängden kortisol inte lika mycket som tidigare, men fortsätter att sjunka lika mycket efteråt. Med andra ord så tränar man kroppen att bli mer stresstålig. Man får bättre hälsa och bättre sömnkvalitet. Vi kan aldrig ta bort stressen, men vi kan bli bättre på att hantera den när den väl dyker upp.

Depression och psykisk ohälsa
Fysisk träning hjälper mot depression och ångest bland annat genom att kroppen utsöndrar signalsubstanser som tex dopamin och hormonet endorfin. Motion, gruppsamhörighet och att bilda meningsfulla relationer, förbättrad självkänsla och självbild tillsammans med känslan av att åstadkomma och nå uppsatta mål påverkar också hur vi mår. Studier visar att träning kan hjälpa människor med både PTSD, ADHD och olika slags beteendeproblem. Många kampsportsutövare vittnar om hur viktig träningen är för att de ska kunna må bra i vardagen. Träningen gör oss mentalt starkare och tränar oss att möta negativa känslor, stress och obehag, vilket kan göra det lättare att hantera depression och ångest.

 

Du kan läsa de andra artiklarna här:
Kampsportens fördelar: Del I – Personlig utveckling
Kampsportens fördelar: Del III – Livsstil & community

Publicerad: