Kampsportens fördelar: Del III – Livsstil och community

Idrott har en mycket positiv inverkan på våra liv, men också på samhället i stort.

Nya vänner och integration
Kampsporten är ett gemensamt intresse som samlar och binder samman människor med olika bakgrunder och erfarenheter. Kampsporten är global, universell och inkluderande. Man kan träna var som helst i världen även om man inte talar samma språk. Det som sammanför oss är kärleken till idrotten. Man tränar tillsammans och träffar människor som man kanske aldrig hade kommit i kontakt med annars. Många familjer tränar tillsammans och kommer varandra närmare genom att ha en gemensam aktivitet och intresse.

Jämställdhet
I motsatts till vad man kan tro är kampsporten inte macho. Det är en väldigt jämställd idrott där män och kvinnor tränar och utvecklas tillsammans. Fysisk styrka är inte allt, och storlek behöver inte vara avgörande. Kampsporten bygger upp en miljö där alla är inkluderade, alla tränar med alla och teknik och färdigheter avgör i mycket större grad hur bra du blir snarare än storlek eller styrka.

Gemenskap, teamwork och ledarskap
”Your success is my success”. Även om kampsporten är en idrott man utför som individ, är det en idrott man tränar tillsammans. Man lär sig teamwork och hur man stöttar varandra för att både Du och Din partner ska bli så bra som möjligt och ha roligt i processen. Under resans gång möter man sina egna svagheter, rädslor och brister och lär sig att hantera och överbrygga dessa. Som kampsportsutövare lär man sig och formas av integritet, sportmannaskap, ödmjukhet, disciplin, fokus och beslutsamhet. Det är viktiga egenskaper både privat och ute i arbetslivet.

 

Du kan läsa de andra artiklarna här:
Kampsportens fördelar: Del I – Personlig utveckling
Kampsportens fördelar: Del II – Fysisk & psykisk hälsa