Protokoll från styrelsemötet den 30 augusti

Nu ligger protokollet från Fighter Centre If:s styrelsemöte den 30 augusti uppe på hemsidan.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.

På bilden (medurs från vänster) Andreas Juhlin (kassör), Lena Olsson (ordförande), Nathalie Lycén, Nadia Deland Blomberg, Per Liljekvist (vice ordförande), Anna Johansson (sekreterare) och med ryggen mot kameran fortsatt medurs Besam Yousef och Emil Larsson (adjungerad detta möte, ledamot i juridiska kommittén). Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.

Publicerad: