Fighter Centre IF

Fighter Centre If har tio kommittéer vars ledamöter tillsätts av föreningsstyrelsen.

Genom kommittéerna engageras kompetens i föreningsarbetet och det praktiska genomförandet läggs på personer som är direkt aktiva inom aktuellt område. Styrelsearbetet kan på så sätt ägnas åt att fatta strategiska beslut samt att styra och följa upp verksamheten. Det är dock alltid styrelsen som är ytterst ansvarig för verksamheten och de beslut som fattas. Du kan läsa mer om när kommittéerna infördes och tankarna bakom här.

 

Arrangemangskommittén
Hanterar våra tävlingar och andra arrangemang (seminarier, tjejsparring, matchsparringar etc).
– Lena Olsson (thaiboxning), styrelserepresentant
– Anna Johansson (kickboxning)
– Per Liljekvist (thaiboxning)
– Nadia Deland Blomberg (thaiboxning)
– Andreas Juhlin (MMA)
– Jesper Gunnarson (BJJ)
– Alexandra Lancetta (thaiboxning)
– John JB Bergqvist (MMA)

 

Bidragskommittén
Hanterar alla bidragsansökningar samt söka andra bidrag än de löpande.
– Andreas Juhlin (MMA), styrelserepresentant
– Jesper Gunnarson (BJJ)
– Sarah Schmidt (kickboxning)

 

Domarkommittén
Hanterar att föra förteckning över alla utbildade domare. Organisera och säkerställa att det finns tillräckligt med utbildade domare inom respektive idrott och att det alltid finns någon som kan åka med.
– Niklas Enander (taekwon-do), styrelserepresentant
– Arngrimur Bjarnason (thaiboxning)
– Ante Agneby (MMA)
– Liza Askodolva (kickboxning)
– Johan Adolfsson (BJJ)

 

Juridiska kommittén
Hanterar alla disciplinärenden, avstängningar, inslussning av tidigare avstängda etc. Kan även jobba med normer, regler och annat. Ge råd och bedöma juridiska snåriga situationer.
– Per Liljekvist (thaiboxning), styrelserepresentant
– Nadia Deland Blomberg (thaiboxning)
– Arash Javanbakht (BJJ), jurist
– Emil Larsson (thaiboxning), advokat
– Michael Neikter Nilsson (BJJ), jurist

 

Kommunikationskommittén
Hanterar vår kommunikation med medlemmarna, nyheter, kallelser, mailutskick, poster i grupperna, överse sociala medier etc.
– Lena Olsson (thaiboxning), styrelserepresentant
– August Wallén (MMA, thaiboxning, BJJ)
– Ammi Mobacken (thaiboxning)
– Malin Målaskog (thaiboxning)
– Esbjörn Börjesson (taekwon-do)

 

Lokal & inventariekommittén
Hanterar all utrustning och lokaler, ha hand om reparationer och vid behov initiera att nya saker inhandlas.
– Martin Wallén (krav maga), styrelserepresentant
– Jim Chawki (thaiboxning)
– August Wallén (MMA, thaiboxning, BJJ)
– Carl Heldtander (thaiboxning)
– Morten Schanner (thaiboxning)

 

Medicinska kommittén
Hanterar att ta fram råd och riktlinjer för rutiner för tex hjärnskakning, matchbantning, hudsjukdomar, smitta etc.
– Lena Olsson (thaiboxning), styrelserepresentant
– Sofia Göthe (thaiboxning), leg läkare
– Mikael Limpanich Tjernström (MMA), leg läkare
– August Wallén (MMA, thaiboxning, BJJ)
– Edvin Vestin (BJJ)
– Anna Pouraki (Krav Maga, thaiboxning)

 

Tävlingskommittén
Hanterar att administrera föreningens tävlingsdeltagande.
– Lena Olsson (thaiboxning), styrelserepresentant
– Anna Johansson (kickboxning)
– Alexandra Lancetta (thaiboxning)
– Besam Yousef (MMA)

 

Utbildningskommittén
Hanterar föreningens del av utveckling av instruktörer (boka in kurser etc), ta hand om instruktörskonferensen, hålla kontakt med chefsinstruktörer mm, i längden hantera läroplaner etc.
– Per Liljekvist (thaiboxning), styrelserepresentant
– August Wallén (MMA, thaiboxning, BJJ)
– Alexandra Lancetta (thaiboxning)