Protokoll Fighter Centre IF

 

Styrelsemöte 2021-08-22

Styrelsemöte 2021-06-06

Styrelsemöte 2021-04-18

Konstituerande styrelsemöte 2021-03-21

Årsmöte 2021-03-21

Styrelsemöte 2021-02-21

Styrelsemöte 2021-01-07

Styrelsemöte 2020-11-15

Styrelsemöte 2020-10-04

Styrelsemöte 2020-08-30

Styrelsemöte 2020-06-28

Konstituerande styrelsemöte 2020-03-08

Årsmöte 2020-03-08

Styrelsemöte 2020-02-23

Styrelsemöte 2020-01-06

Styrelsemöte 2019-11-24

Styrelsemöte 2019-10-13

Styrelsemöte 2019-09-08

Konstituerande styrelsemöte 2019-08-18

Extra årsmöte 2019-08-18