Fighter Centre IF

Protokoll

 

Konstituerande styrelsemöte 2023-02-26

Årsmöte 2023-02-26

Styrelsemöte 2023-01-29

 

Styrelsemöte 2022-12-11

Styrelsemöte 2022-08-28

Styrelsemöte 2022-05-22

Konstituerande styrelsemöte 2022-03-06

Årsmöte 2022-03-06

Styrelsemöte 2022-02-06

 

Styrelsemöte 2021-10-10

Styrelsemöte 2021-08-22

Styrelsemöte 2021-06-06

Styrelsemöte 2021-04-18

Konstituerande styrelsemöte 2021-03-21

Årsmöte 2021-03-21

Styrelsemöte 2021-02-21

Styrelsemöte 2021-01-07

 

Styrelsemöte 2020-11-15

Styrelsemöte 2020-10-04

Styrelsemöte 2020-08-30

Styrelsemöte 2020-06-28

Konstituerande styrelsemöte 2020-03-08

Årsmöte 2020-03-08

Styrelsemöte 2020-02-23

Styrelsemöte 2020-01-06

 

Styrelsemöte 2019-11-24

Styrelsemöte 2019-10-13

Styrelsemöte 2019-09-08

Konstituerande styrelsemöte 2019-08-18

Extra årsmöte 2019-08-18