Fighter Centre håller fortsatt öppet

I enlighet med uppmaningar från såväl polisen som Folkhälsomyndigheten håller vi fortsatt öppet.

Det är inget vi tar lätt på och förutom att ta del av alla tillgängliga fakta och uttalanden från myndigheter, så fattas beslut i samråd med tre av varandra oberoende läkare.

Vi har sedan den 3 mars hårda restriktioner och sedan den 12 mars tar vi tyvärr inte emot några gästtränande. Planerade tävlingar är sedan länge inställda. Men träningen rullar på med runt hälften av antal tränande jämfört med normalt (utslaget under dygnet). Alla med förkylningssymtom stannar hemma. En del som arbetar/har hand om/lever med människor i riskzon väljer att inte träna just nu.

Det är viktigt att hålla igång med träning för både fysisk och mental hälsa och Folkhälsmyndigheten har uppmanat bredd- och ungdomsidrotten att hålla öppet. Extra viktigt är det dessutom för ungdomar att ha en meningsfull sysselsättning och därför har även Polisen uppmanat föreningslivet att hålla igång. Och vi ämnar hålla öppet så länge vi kan.

Om vi på grund av myndighetsbeslut tvingas stänga, så är vi redo att flytta träningen utomhus. Om även möjligheten att röra sig ute begränsas så finns sedan tidigare en post om upplägg och resurser för hemmaträning. Våra medlemmar hålls uppdaterade löpande genom våra fb-grupper.

Vi har redan sett det som bara är början på en ekonomisk kris med tiotusentals uppsagda och företag som går på knäna. Det gäller att inse att om samhällsekonomin tillåts tappa för mycket så kommer de långsiktiga konsekvenserna, även räknat i liv, bli mycket stora. Det vilar därför ett tungt ansvar på våra politiker att fatta mycket väl avvägda och balanserade beslut.

Vi uppmanar alla våra medlemmar och kampsportsvänner att stötta lokala verksamheter som caféer, restauranger och butiker. Hjälp gärna äldre grannar att handla så att dom slipper gå ut. Det är dom äldre och sjuka som måste skyddas! Besök inte äldre släktingar, men ring dem ofta!

Vi ber dessutom alla att ta hand om varandra och i ännu högre utsträckning vara hjälpsamma i samhället så gott som det går. En vinkning eller ett leende, även på distans kan göra mycket. Det är många som är oroliga och ovissheten tär. Att man tar sig tid att lyssna, lugna och ge råd och stöttning kan vara avgörande för någon som mår dåligt.

Publicerad: