Kom inte till centret om du har förkylningssymtom!

Med anledning av spridningen av coronaviruset så gäller strikta regler tills vidare.

Då våra idrotter av naturliga skäl har ordentligt med närkontakt, flera byten av träningspartner under passen och rikligt med svett så är det en miljö där smitta lätt kan spridas. Även i en grupp som står och väntar på att få gå på mattan har en enda nysning potential att smitta många.

Dessutom är Coronaviruset (Covid-19) lurigt då inkubationstiden kan variera från ett par dagar till flera veckor samtidigt som majoriteten endast får lindriga symtom. Men för några, framförallt äldre och människor med problem med andningsvägarna tex astma, kan sjukdomen vara riktigt allvarlig och till och med dödlig. Det innebär att en person som bara blev lite snorig och hostig kan sprida en smitta som för någon annan (eller dennes anhöriga) kan leda till ett kritiskt sjukdomstillstånd. Vi har ännu ingen allmän smittspridning i Sverige men det kan komma.

På Fighter Centre har vi alltid haft regeln att är man sjuk så skall man inte gå till träningen, såväl för sin egen som för andras skull. Nu kommer vi att tillämpa detta striktare och utökat.

1. Har du nån form av förkylningssymtom (snuva, nysningar, huvudvärk, temperaturhöjning, hosta, lite tungt att andas, förhöjd puls etc), om än enstaka och lindriga besvär så håll dig helt ifrån centret. Kom ihåg att det kanske är lindrigt för dig men kan vara potentiellt mycket allvarligt för någon annan.

2. Om du har besökt ett område med ett större eller okontrollerbart utbrott (Kina, Sydkorea, Italien eller Iran, fler kan komma), eller har haft närkontakt med någon som har det, kom inte till centret på ett tag. Kom ihåg att inkubationstiden kan vara flera veckor.

Detta kan också innebära att enstaka pass kan komma att stå utan instruktör. Det kan vara omöjligt att få in en ersättare på kort varsel om man insjuknar snabbt. Normalt så har vi max två-tre pass utan instruktör per termin (över 2500 pass), men med dessa striktare regler kan det hända oftare. Vi ber alla att ha överseende med detta!

Vi har full förståelse för att detta är segt och kan vålla olägenhet. Men vi behöver ta ansvar för allas hälsa och välmående och i synnerhet ta hänsyn till dem som är i riskzonen att bli riktigt dåliga. Vår förhoppning är att kunna hålla centret öppet stadigvarande genom detta! Att alla följer dessa två regler är en förutsättning för att det skall vara möjligt om nu Corona får större spridning.

För den som vill följa virusets utveckling internationellt så föreslår vi denna sida som uppdateras i realtid med mycket information, rikligt med länkar med mera. Är man orolig och vill ha information på svenska så finns vårdguiden för västra Götalandsregionen här.