Fighter Centre IF nu godkänd kickboxningsförening

Alla medlemmar som tränar kickboxning tillhör nu Fighter Centre IF.

Som man kan läsa om i tidigare nyhet så har alla föreningarna på centret gått ihop i en. Fighter Centre IF behövde godkännas för några av idrotterna innan ändringen kunde genomföras för just den idrotten. Nu har alltså samtliga Fighter Kickboxnings medlemmar överförts till Fighter Centre IF.

En sammanställning av Fighter Centre IF:s SB&K anslutna idrotter hittar du här. Värt att notera är att submssion wrestling och ju-jutsu faller under Brazilian Jiu-jitsu inom föreningen.

Utöver detta är Fighter Centre IF även med i Svenska Boxningsförbundet vilket du kan läsa om här. Dessutom väntar vi på att vår ansökan till Svenska Taekwondo Förbundet skall behandlas.

Bilden är från Fight 71 den 6 april i år. Från vänster Martin Koll (chefsinstruktör kickboxning), Paula Stenung, Malusi Sjögren, och Anna Johansson (styrelseledamot)

Publicerad: