Submission Wrestling, SW

Arkiv för ‘Submission Wrestling, SW’

Organisation i kommittéer

Föreningsstyrelsen har grundat tio kommittéer för att effektivare organisera arbetet i föreningen.

Engagerade medlemmar efterlyses

Nu när alla tävlingar ligger nere och verksamheten går på halvfart jobbar vi med att utveckla föreningen på lång sikt.