MMA, Mixed Martial Arts

Arkiv för ‘MMA, Mixed Martial Arts’

Organisation i kommittéer

Föreningsstyrelsen har grundat tio kommittéer för att effektivare organisera arbetet i föreningen.

Engagerade medlemmar efterlyses

Nu när alla tävlingar ligger nere och verksamheten går på halvfart jobbar vi med att utveckla föreningen på lång sikt.

Crash Course i BJJ  

Vi erbjuder alla våra BJJ-medlemmar att gå en endags intensivkurs som täcker grunderna på nybörjarnivån.