Protokoll från styrelsemöte 29 januari

Nu ligger protokollet från Fighter Centre If:s styrelsemöte den 29 januari uppe på hemsidan.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade. Urval av besluten denna gång:

– Motprestation för sponsring av tävlande (text kommer att publiceras)
– Man måste vara godtagbart förberedd i den idrott man önskar tävla i (finns olika regler plus aktuell  tävlingskoordinator avgör)
– Träningsavgiften höjs från 349 till 399 kr/månad från och med april (det kan man läsa om här)

Man hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.

Publicerad: