Årsmötet 2022

Den 6 mars hölls Fighter Centre IF:s årsmöte och nu finns protokollet på hemsidan.

Årsmötet kunde åter hållas på plats i Loungen på Fighter Centre efter att förra året ha genomförts digitalt pga pandemin.

Styrelsen är i stort sett oförändrad med endast ett nyval då Ghazal Zekavat valdes till ny suppleant istället för Nadia Deland Blomberg. Föreningen tackar Nadia för hennes insats i styrelsen (hon sitter fortsatt i juridiska kommittén och är kontaktperson för medlemmar) och hälsar Ghazal välkommen!

Här kan du hitta föreningens funktionärer, kommittéer samt protokoll.

Publicerad: