Protokoll från styrelsemöte den 6 februari

Nu ligger protokollet från Fighter Centre If:s styrelsemöte den 6 februari uppe på hemsidan.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.

På bilden (från vänster): August Wallén (adjungerad), Andreas Juhlin (kassör, ryggen mot kameran), Lena Olsson (ordförande), Per Liljeqvist (vice ordförande),  Jila Javanbakht (sekreterare), Anna Johansson, och Martin Wallén (ryggen mot kameran). Också närvarande Niklas Enander (tog bilden). Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.

Publicerad: