Protokoll från styrelsemöte den 6 juni

Nu ligger protokollet från Fighter Centre If:s styrelsemöte den 6 juni uppe på hemsidan.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.