Protokoll från styrelsemöte den 18 april

Nu ligger protokollet från Fighter Centre If:s styrelsemöte den 18 april uppe på hemsidan.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.

På bilden (från vänster) Lena Olsson (ordförande), Andreas Juhlin (kassör, ryggen mot kameran), Anna Johansson, Besam Yousef (ryggen mot kameran), Jila Javanbakht (sekreterare), och Niklas Enander. Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.

Publicerad: