Protokoll från styrelsemöte den 15 november

Nu ligger protokollet från Fighter Centre If:s styrelsemöte den 15 november uppe på hemsidan.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.