Protokoll från styrelsemötet den 4 oktober

Nu ligger protokollet från Fighter Centre If:s styrelsemöte den 4 oktober uppe på hemsidan.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.

På bilden (medurs från vänster) Andreas Juhlin (kassör), Lena Olsson (ordförande), Nathalie Lycén, Nadia Deland Blomberg, Per Liljekvist (vice ordförande), Niklas Enander, Anna Johansson (sekreterare) och med ryggen mot kameran fortsatt medurs Besam Yousef och Martin Wallén. Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.