Protokoll från styrelsemötet den 28 juni

Söndagen den 28 juni hade föreningsstyrelsen sitt första IRL-möte på tre månader.

Styrelsen hade en diger dagordning att gå igenom. Man beslutade bland annat om rutin för hantering av medlemmars brott mot kampsportslagen (punkt 9). Vidare beslutades att föreningen skall arrangera två thaiboxningstävlingar och en kickboxningstävling under hösten (punkt 16 och 21). Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.

På bilden (medurs från vänster) Per Liljekvist (vice ordförande), Arash Javanbakht (adjungerad detta möte, ledamot i juridiska kommittén), Niklas Enander, Martin Wallén, Nathalie Lycén, Anna Johansson (sekreterare) och med ryggen mot kameran fortsatt medurs Besam Yousef och Lena Olsson (ordförande). Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.