Instruktörsutbildningar på Fighter Centre med Conor McDonagh

Under hösten kommer Strength och Conditioning Coachen på Fighter Centre, Conor McDonagh, att hålla fyra olika seminarier för Gladius MMAs och Fighter Muay Thais instruktörer.

Planen för ytterligare kompetenshöjning hos klubbarnas instruktörer ser ut som följer:

Warm-up – Theory: Den 13 samt den 27 september
Warm-up – Practical: Den 4 samt den 11 oktober
Recovery: Den 25 oktober samt den 1 november
Coaching skills: Den 8 samt den 15 november

Här kan du läsa en intervju med Conor McDonagh.