ARBETSDAG SÖNDAG DEN 7 JANUARI

Alla medlemmar som har möjlighet att komma och hjälpa till är mycket välkomna 11:00!