Westside Submission Wrestling 26

Datum: 1 december
Plats: Fighter Centre
Arrangör:  Gladius

Anmälan via Smoothcomp öppnar vid senare tillfälle, inbjudan kommer.