Westside Submission Wrestling 25

Datum: Söndag 3 juni
Plats: Fighter Centre
Arrangör:  Gladius

Anmälan via Smoothcomp öppnar vid senare tillfälle, inbjudan kommer.