Westside Advanced 4

Datum: 29 september
Plats: Fighter Centre
Arrangör:  Gladius

Anmälan via Smoothcomp öppnar vid senare tillfälle, inbjudan kommer.