Vårterminstart 9 januari

– Terminsstart –
För befintliga medlemmar börjar nästa termin 9 januari igen.

Medlemmar kommer att få ett mail i mitten av december angående grupptillhörighet inför vårterminen.