Tryouts för MMA Pro och MMA Elit

Tider

10.00-12.00 Tryouts för Elitgruppen
12.00-14.00 Tryouts för Progruppen