Terminstart VT-22 befintliga medlemmar

Vårterminen för befintliga medlemmar kör igång måndag den 10 januari.

Grupptillhörighet
Befintliga medlemmar kommer att få besked om vilken grupp dom tillhör via mail senast den 23 december. Uppflyttning sker framförallt baserat på närvaro.

Nybörjarstart
Nybörjarstarten är planerad till måndag den 24 januari. Gör gärna en intresseanmälan här.