Terminsstart för befintliga medlemmar

From måndagen den 11:e augusti startar terminen för alla grupper utan nybörjargrupperna.

Se schema vilken dag din grupp börjar.