Terminsstart befintliga medlemmar HT-23

Höstterminen startar den 7 augusti för befintliga medlemmar (fortsättare och upp).