Terminsstart befintliga medlemmar HT-22

Höstterminen startar den 8 augusti för befintliga medlemmar (fortsättare och upp).