Terminsstart befintliga medlemmar

Alla grupper förutom nybörjare börjar sin träning för VT20.