Terminsstart befintliga medlemmar

Alla grupper förutom nybörjare börjar sin träning för HT18.