Styrelsekonferens

FMTs Styrelse samlas på Arken för planering inför 2015.