StandUpFighting kurs HT-15

Tidsschema: 09.00-12.00 samt 14.00-17.00 varje kursdag
1-4 augusti