Sista träningsdagen för höstterminen

Sista ordinarie pass hålls fredag 11 december