SB&K instruktörskurs steg 1 och 2

Datum: 28-29 oktober

Svenska Budo & Kampsportsförbundets tränarutbildningar vänder sig i första hand till alla aktiva inom SB&K. Kursen bygger på tre områden, Tränarskap, Träningslära och Metodik och hålls på Fighter Centre i Göteborg