Nationaldagen

Sveriges nationaldag den 6 juni är Fighter Centre stängt.