Jack Mason seminarium

Kostnadsfritt för Gladius Pro-grupp

100 kr för Gladius medlemmar

Övriga 400 kr

Anmälan sker till Repan

Lördag 11 oktober: 11:00-13:00 & 14:30-16:30 lördag
Söndag 12 oktober: 10:00-12:00 & 13:30-15:00 söndag