Instruktörs-workshop med Helena Hugosson

Lördag 24 augusti 2019 kl. 13:00–16:00 på Fighter Centre
Anmälan sker via privat fb-inbjudan till eventet.

SB&Ks elitansvarige Helena Hugosson håller en tränarutbildning där hon:
– Föreläser om förändringsarbete i klubben för att skapa bättre förutsättningar för såväl motionär som elit.
– Går igenom ”praktisk” teori att göra träningsplanering för aktiva, riktiga case.
– Vid tid även praktiskt genomgång av fystester.