Första träningen våren 2006

Tisdagen den 10:e januari är första träningsdagen för våren-terminen 2006. Exakt vilken dag som var och en börjar, beror så klart på vilken grupp man tillhör och på schemat.