FCIF styrelsemöte

Fighter Centre IFs styrelsemöte sker klockan 17.00 måndagen den 6 januari.