Jonathan Thomas

Brazilian Jiu-Jitsu - BJJ

Fighter Centre är ett hem, en plats dit jag kan gå och inte bara få fantastisk träning och utveckla mitt hantverk, utan också en gemenskap, en grupp vänner som finns där för mig oavsett vad jag strävar efter i mitt liv.

Den största belöningen för mig som lärare är att få se elevernas utveckling och tillväxt, inte bara i deras färdigheter utan också i deras förmåga att lära och deras upptäckt av vad de är kapabla till.