Ghazal Zekavat

Min passion som instruktör är att ge alla ett pass fyllt med motivation, hård men anpassad träning och även glädje och samhörighet

Fighter Centre för mig är en plats där alla är välkomna.