Arash JavanBakht

En mötesplats, en arbetsplats och en plats för sinnesro.

Jag älskar att se mina elevers individuella utveckling! Jag motiveras av den glädje de känner när dom åstadkommer något de inte trodde de kunde tidigare.